halalbangkokfood@gmail.com

081-1711806 , 081-7551806

TH   |   EN

RESTAURANTS

ร้านอาหารฮาลาล มุสลิม อิสลาม เกษตร นวมินทร์ ลาดพร้าว กรุงเทพ
ร้านอาหารฮาลาล มุสลิม อิสลาม เกษตร นวมินทร์ ลาดพร้าว กรุงเทพ

ร้านไก่ย่าง จีระพันธ์ เป็นร้านอาหารที่ตระหนักถึงการปรุงและการบริการต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ร้านดังกล่าว มีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้

จีระพันธ์ คอร์ปอเรชั่น (จีระพันธ์ แคทเทอริ่ง) รับจัดเลี้ยงอาหารฮาลาล อาหารมุสลิม
จีระพันธ์ คอร์ปอเรชั่น (จีระพันธ์ แคทเทอริ่ง) รับจัดเลี้ยงอาหารฮาลาล อาหารมุสลิม

จีระพันธ์ คอร์ปอเรชั่น (จีระพันธ์ แคทเทอริ่ง) รับจัดเลี้ยงอาหารฮาลาล อาหารมุสลิม ที่มีตำนานความอร่อย เป็น ตำนานไก่ย่างประเทศไทย กว่า 70 ปีแล้ว

HHH 3
HHH 3

Description Name : HHH 3 Model : Web design v.1.0